Občanská výchova a Výchova ke zdraví

Cíl předmětu OV     

   

 • postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků
 • orientace ve významných okolnostech společenského života utváření vztahů žáků ke skutečnosti 
 • formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života
 • formování vědomí odpovědnosti za vlastní život
 • vedení k sebepoznávání

 

Cíl předmětu VZ

 

 • preventivní ochrana zdraví
 • získání základních hygienických, stravovacích, pracovních i jiných zdravotně preventivních návyků
 • dovednost odmítat škodlivé látky
 • předcházet úrazům
 • získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování
 • upevnění návyků poskytovat základní první pomoc

 

Novinky

Adopce na dálku

12.11.2013 19:25
Milí žáci! Již třetím rokem přispíváme finanční částkou 15 tisíc na školné pro na dálku adoptovanou holčičku. Je snadné cítit zoufalství a beznaději, ale díky sponzorování dnes již osmileté holčičky CHRISTINE YVONE WANGECHI z Keni můžeme společně udělat NĚCO VÝJIMEČNÉHO. Vašich 30 Kč, kterými...

Bezpečná škola v 6. C

15.10.2013 07:52
   Bezpečná škola Dne 4. 10. 2013 jsme měli den jménem Bezpečná škola. První vyučovací hodinu jsme hodně zlobili, a tak nás pani učitelka přesadila, některým spolužákům se to ale vůbec nelíbilo. Pak jsme si povídali o nouzových východech naší školy a taky jsme si je ukázali. Druhou hodinu...

Nová učebnice pro deváťáky

01.10.2013 19:12
Naši deváťáci se už nyní mohou "těšit" na zbrusu novou učebnici k předmětu Občanská výchova. Učebnice má název Výchova k občanství a je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávácím programem pro základní vzdělávání, vybavuje žáka informacemi, znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní...

Co vyjadřuje slovo ZDRAVÍ ?

03.09.2013 21:56
Slovanský výraz zdraví souvisí s pradávným indoevropským slovním základem dru, což znamenalo dřevo, strom. Víme, že typickými vlastnostmi dřeva (stromu) jsou především pevnost, pružnost, odolnost a krása. Ve spojení s předponou su, což znamená dobrý, vznikl výraz su-dru, tedy dobré dřevo,...

Asertivita

20.05.2013 17:42
ASERTIVITA V hodinách výchovy ke zdraví i občanské výchovy jsou v současnoti probírána témata, která souvisí s komunikací ve škole, doma, na veřejnosti, při přijímacích pohovorech apod. Často také hovoříme o asertivní komunikaci. Co slovo ASERTIVITA vlastně znamená? Asertivita - je...

Desatero bezpečného internetu

09.04.2013 18:43
Desatero bezpečného internetu Doba se změnila. Raději než výlety s kamarády máte svůj počítač. Umíte zacházet se složitými programy, hrajete hry, chatujete, přes facebook, komunikujete se stovkami přátel, nakupujete. Na internetu najdete, cokoli chcete. Ale víte, jaké nebezpečí vám může...

Antikoncepce

07.01.2013 21:41
Antikoncepcí nazýváme prostředky, které mají zabránit nechtěnému těhotenství. Jak jsou žáci osmých tříd seznámení s touto problematikou, si můžete prohlédnout ve fotogalerii, kde jsou umístěny pojmové mapy.

O učené huse (Antonín Kukuczka)

29.12.2012 18:10
K Vánocům určitě patří pohádky. Jednu vtipnou i poučnou pro nás napsal žák 6. C Antonín Kukuczka. O učené huse      V jedné malé vesničce stála škola a zrovna byly prázdniny. Naproti bydlel hospodář, který choval prasátko, slepice a také malá housata. Jedno house bylo...

Když duše zabíjí tělo...

22.11.2012 20:10
Když duše zabíjí tělo… Lidé postižení anorexií jsou zmučení jako nemocní rakovinou. Oni však netrpí nádorem. Rakovinu dostalo jejich nevědomí. A týrá jejich těla i duši chorobou zvanou anorexia nervosa. Ta pramení z přesvědčení, že žena má být na kost vyhublá. Mentální anorexie není...

Hodnocení práce ve školním roce 2011/2012

10.06.2012 21:01
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>