Nová učebnice pro deváťáky

01.10.2013 19:12

Naši deváťáci se už nyní mohou "těšit" na zbrusu novou učebnici k předmětu Občanská výchova.

Učebnice má název Výchova k občanství a je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávácím programem pro základní vzdělávání, vybavuje žáka informacemi, znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení se do života v demokratické společnosti.

Je rozdělena do pěti poměrně obsáhlých kapitol:

1. Člověk a náboženství

2. Moje budoucnost

3. Finanční gramotnost

4. Národní hospodářství

5. Mezinárodní spolupráce

Učebnice je dále doplněna kapitolami s opakováním učiva 8. ročníku, dále návrhy projektů, které se mohou v rámci výuky realizovat, i náměty na práci s internem, různými zajímavostmi a tvořivými opakovacími úkoly, které mohou žáci zpracovávat samostatně nebo ve skupinách.

Přejeme tedy deváťákům, aby se jim učebnice líbila a samozřejmě samé jedničky!