Vyučující

Ve školním roce 2018/2019 vyučují předměty Občanská výchova a Výchova ke zdraví tito vyučující:

Občanská výchova

 • 6. A – Mgr. Tereza Labajová
 • 6. B – Ing. Hana Bělovská
 • 6. C – Mgr.Tereza Labajová
 • 8. A - Ing. Hana Bělovská
 • 8. B - Mgr.René Pilch
 • 8. C- Mgr.René Pilch
 • 9. A – Mgr. René Pilch
 • 9. B – Mgr.Hana Kantorová
 • 9. C – Mgr.René Pilch

 

Výchova ke zdraví

 

   

   

  • 7. A - Ing. Miroslava Kadlubcová
  • 7. B - Ing. Miroslava Kadlubcová
  • 7. C- Ing. Miroslava Kadlubcová

   

  • 8. A – Ing. Miroslava Kadlubcová
  • 8. B – Ing. Miroslava Kadlubcová
  • 8. C- Mgr. Katka Chrascinová