Bezpečná škola v 6. C

15.10.2013 07:52

   Bezpečná škola

Dne 4. 10. 2013 jsme měli den jménem Bezpečná škola. První vyučovací hodinu jsme hodně zlobili, a tak nás pani učitelka přesadila, některým spolužákům se to ale vůbec nelíbilo.

Pak jsme si povídali o nouzových východech naší školy a taky jsme si je ukázali. Druhou hodinu jsme se rozdělili do 5 skupin a každá skupina musela vypracovat projekt na téma Bezpečná škola. Někteří zpracovávali druhy poplachů, jiní plakát s čísly, kam můžeme volat v případě ohrožení, další nám připravili prezentaci, která nás seznámila s obsahem evakuačního zavazadla apod. Třetí hodinu jsme se šli podívat na krátký film o evakuaci. A když jsme se dodívali, tak jsme vyrazili do hasičské zbrojnice.

Tady jsme se dozvěděli vše o hasičství, dokonce jsme si mohli vyzkoušet hasičský oblek a vlézt si do hasičského auta. 

Ve škole jsme pak dokončili projekty a odprezentovali jsme je před celou třídou. Samozřejmě jsme za své výkony dostali známky. Plakáty jsme si vyzdobili třídu. Co nás asi čeká v Bezpečné škole příští rok?

Gabriela Preissová, Anna Kubásková