Občanská výchova a Výchova ke zdraví

Cíl předmětu OV     

   

 • postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků
 • orientace ve významných okolnostech společenského života utváření vztahů žáků ke skutečnosti 
 • formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života
 • formování vědomí odpovědnosti za vlastní život
 • vedení k sebepoznávání

 

Cíl předmětu VZ

 

 • preventivní ochrana zdraví
 • získání základních hygienických, stravovacích, pracovních i jiných zdravotně preventivních návyků
 • dovednost odmítat škodlivé látky
 • předcházet úrazům
 • získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování
 • upevnění návyků poskytovat základní první pomoc

 

Novinky

Ideální muž, žena - 2014

02.11.2014 20:02
Jaký by asi měl být ideální partner pro budoucí život? Představy a ideály letošních osmáků si můžete prohlédnout ve fotogalerii. ZDE

Poruchy příjmu potravy

21.10.2014 19:50
Ve dnech 24. 10. a 31. 10. 2014 proběhnou na naší škole přednášky pro žáky sedmých ročníků s problematikou poruch příjmu potravy. Které nemoci tedy dospívající dívky, ale i chlapce ohrožují? Anorexie postihuje převážně dívky, u chlapců se objevuje ojediněle BMI klesne pod 17,5 nízká...

Běhání, běhání, to nám nudu zahání!

28.09.2014 19:04
Běhání, běhání, to nám nudu zahání! Běhání je po běžné chůzi druhým nejpřirozenějším pohybem, v poslední době se stává velmi populárním. Právě podzim je pro tento sport jako stvořený. Už pominula letní vedra (těch jsme si mimochodem letos moc neužili) a ještě nám nehrozí zimní "břečky" a...

Třídní řády

07.09.2014 19:44
Prvním projektem, který plníme hned na začátku roku, jsou Třídní řády. Smyslem projektu je seznámení dětí se školním řádem. Pro většinu žáků se jedná jen o opakování toho, co už dávno znají, pro některé je to připomenutí těch pravidel, která zapomněli nebo je v letech minulých přehlédli. Vždy jsou...

Projekty a další akce ve školním roce 2014/2015

31.08.2014 19:41
Projekty a další akce ve školním roce 2014/2015 1. Sportovní den 2. Bezpečná škola 3. Den prevence 4. Volby 5. Občan 6. Přednášky společnosti ACET 7. Návštěva soudu 8. Přednáška – poruchy příjmu potravy

Na kole o prázdninách

14.06.2014 20:17
Od deseti let můžete jezdit samostatně v silničním provozu. Toto právo s sebou nese především schopnost přijmout odpovědnost spočívající v zajištění vlastního bezpečného pohybu v dopravě. Při samostatné jízdě byste měli: mít potřebnou znalost dopravních předpisů; bezpečně...

Netradiční přílohy

08.05.2014 16:44
Mezi nejčastější přílohy v našem jídelníčku patří brambory, rýže a knedlíky. Ovšem možností je daleko více. O tom nás mohou přesvědčit referáty, které zpracovali žáci 6. C v rámci předmětu výchova ke zdraví. Netradiční plodiny nám nejdříve představili, vysvětlili jejich původ a krátce i způsob...

Zdravý talíř

08.05.2014 12:04
Milí žáci a žákyně! Většinou musíte sníst to, co vám naloží na talíř rodiče, školní jídelna a další. Ne vždy ovšem tento talíř odpovídá zásadám zdravé výživy, ne vždy vám vše na talíři chutná, někdy také skončí celý obsah talíře v odpadcích školní jídelny. Ovšem sestavit si svůj talíř, aby byl i...

Pomozte dětem – AKCE KUŘE

13.04.2014 19:37
Pomozte dětem – AKCE KUŘE Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá NROS společně s Českou televizí. Přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Sbírkové konto Pomozte...

Výživa

24.03.2014 17:36
V současné době si žáci osmých ročníků připravují referáty na téma Výživa. Úkolem je vybrat si zajímavý článek, případně část knihy, připravit si výpisky v bodech, dále zajímavosti i obrázky. Referáty prezentují ve třídách, pro své spolužáky si připraví i krátký zápis do sešitů. Několik referátů si...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>