Občanská výchova a Výchova ke zdraví

Cíl předmětu OV     

   

 • postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků
 • orientace ve významných okolnostech společenského života utváření vztahů žáků ke skutečnosti 
 • formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života
 • formování vědomí odpovědnosti za vlastní život
 • vedení k sebepoznávání

 

Cíl předmětu VZ

 

 • preventivní ochrana zdraví
 • získání základních hygienických, stravovacích, pracovních i jiných zdravotně preventivních návyků
 • dovednost odmítat škodlivé látky
 • předcházet úrazům
 • získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování
 • upevnění návyků poskytovat základní první pomoc

 

Novinky

ACET ČR

25.02.2011 15:54
ACET je občanské sdružení, které bylo zloženo v roce 1993. Pracuje ve 23 zemích světa a pomáhá obyvtelům ČR i jiných zemí tím, že hledá cesty, jak zabránit šíření HIV/AIDS. Spolupracuje s dalšími organizacemi, které se touto problematikou zabývají. Dále se zaměřuje na prevenci patologických jevů v...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6