Výživa

24.03.2014 17:36

V současné době si žáci osmých ročníků připravují referáty na téma Výživa. Úkolem je vybrat si zajímavý článek, případně část knihy, připravit si výpisky
v bodech, dále zajímavosti i obrázky. Referáty prezentují ve třídách, pro své spolužáky si připraví i krátký zápis do sešitů. Několik referátů si můžete prohlédnout v oddíle Učivo.