Projekt Rodina

24.10.2010 15:59

V průběhu měsíce října zpracovávali žáci 7. ročníků v rámci předmětu Výchova ke zdraví projekty s názvem Rodina. V rámci projektu se měli seznámit s pojmy, které se danému témavu váží, dále s funkcí rodiny, náhradní rodinnou péčí atd. Děti doplnily své práce obrázky, fotografiemi i zajímavostmi, které vyhledaly na internetu. Při prezentaci pak vyslechli nejen hodnocení učitele, ale i hodnocení spolužáků. Fotografie některých prací si můžete prohlédnout ve fotogalerii.