Chvalme, chvalme, chvalme!

03.06.2016 11:19

Práce na zdravém sebevědomí – to je práce na celý život.

Nedostatečné sebevědomí se projevuje bázlivostí, přecitlivělostí, nerozhodností i strachem udělat chybu. Naopak přehnaně sebevědomý člověk druhými pohrdá, je neuctivý, nafoukaný a lehkovážný.

Zdravé sebevědomí je pak charakterizováno pozitivním myšlením o sobě a druhých, vyrovnaností, schopností přát úspěch i ostatním.

Velkou pomocí při budování zdravého sebevědomí nám může být prostředí, ve kterém se nacházíme. Je-li naše okolí příjemné a povzbuzující, daří se všem hned lépe.

Snažte se tedy vytvářet povzbuzující atmosféru všude tam, kde budeme. Pokusme se být všímavými pro své okolí a povzbuzujme nahlas, třeba pochvalou, všechny, kteří to potřebují. Staňme se fanoušky naší třídy, naší rodiny, naší party, našeho sportovního týmu.

Nezapomeňte, že pochvalu potřebují nejen naši nejlepší kamarádi, ale všichni, kteří se snaží o něco dobrého.

Chvalme, chvalme, chvalme!