Zdravotní postižení

05.03.2015 20:07

Zdravotní postižení může mít různou podobu:

  1. tělesní postižení;
  2. smyslové postižení (zrak, sluch);
  3. mentální postižení - vzniká postižením mozku;
  4. duševní postižení – vzniká v průběhu života následkem dlouhodobé duševní nemoci (poruchy nálady, schizofrenie);
  5. vnitřní postižení – široká škála, např. selhání ledvin, leukémie, epilepsie;

Jak můžeme pomoci člověku se zdravotním postižením?

  • Snažíme se být ohleduplní.
  • Lidé se v různé míře naučili se svým postižením žít a většinou usilují o to být soběstační a nezávislí, nabídnu-li druhému pomoc, budu také respektovat odmítnutí mé nabídky.
  • Vždy je snazší, aby se přizpůsobil člověk bez postižení.
  • Vyhýbáme se nevhodným postojům (ukazování, zírání, nevhodné komentáře), tyto postoje jsou často větší zátěží než postižení samo.
  • Než nabídneme pomoc, seznámíme se s potřebami postiženého člověka

 

(Zdroj: Výchova ke zdravému životnímu stylu)