Upozornění pro žáky 8. ročníků (VKZ)

05.01.2014 14:13

Upozorňuji na domácí úkol do předmětu VKZ:

Referát: Pohlavní choroby

a) Co jsou to pohlavní choroby?

b) Výběr jedné nemoci a její charakteristika (příčiny, projevy, způsob léčby)

c) Prevence

Referát musí být připraven a zpracován v týdnu od 6. ledna 2014.

V dalších hodinách se pak domluvíme na prezentaci referátu.

Přeji hodně úspěchů a píle při zpracování. Pavlína Pyszková