Světový den boje proti AIDS – 1. prosinec

08.12.2013 12:36

Smyslem Světového dne boje proti AIDS datovaného na 1. prosince je především zvýšit povědomí o této zhoubné, mnohými podceňované nemoci. Lékaři v Česku letos evidují rekordní počet nových pacientů s virem HIV. Podle předběžných údajů je jich 215. Česko stále patří ve světě i Evropě k zemím s nižším výskytem nemoci, nárůst je ale prudký. Počet infikovaných roste rychleji než kdy dřív

Nákaza virem HIV se v Česku sleduje od roku 1985. V 80. a 90. letech počty nových pacientů kolísaly, maximálně se dostaly k šesti desítkám. Od roku 2003 začalo případů rapidně přibývat. Od počátku sledování do konce letošního října testy v Česku potvrdily smrtící vir u celkem 2082 lidí. Nemoc AIDS propukla u 396 z nich. O život připravila 198 nemocných, tedy polovinu. Neoficiální údaje jsou ale mnohem děsivější. Hovoří totiž o tom, že HIV pozitivních, kteří o své nemoci neví, může být trojnásobek až desetinásobek.

Nejvíce infikovaných je v Praze a Středočeském kraji, následuje kraj Jihomoravský. Z celkového počtu představují více než polovinu muži, kteří mají styk s jinými muži, více než čtvrtina jsou heterosexuální přenosy.

Lidé obecně stále podceňují nutnost používání ochrany a málokdo si připouští reálnou možnost nákazy. Přitom podle informací České společnosti AIDS pomoc jsou mezi HIV pozitivními lidé ze všech sociálních skupin. Sympatický a  zdravě vypadající manažer, který vypráví o své sexuální zdrženlivosti, ve skutečnosti zdravým vůbec být nemusí. AIDS často nemá v prvních letech vůbec žádné příznaky.

První prosinec provází i bezplatné testování na HIV, které probíhá v 56 zemích světa. Dům světla v Praze provádí tyto odběry celoročně zcela zdarma a naprosto anonymně.

INFORMOVÁNÍ A OSVĚTY TEDY NENÍ NIKDY DOST!