SMS nebo dopis?

17.03.2014 12:06

V hodinách VZ jsme se zamýšleli nad způsoby moderní komunikace. Zaměřili jsme se především na SMS zprávu a dopis.

SMS zpráva je krátká textová zpráva (short message system), kterou lze vyťukat na klávesnici mobilního telefonu nebo počítače a poslat do jiného mobilního telefonu.

Dopis patřil k nejběžnějším  způsobům písemného dorozumívání. Dnes je částečně tato forma komunikace nahrazena e-maily.

Co je lepší, výhodnější? Poslat dopis, nebo napsat sms? Své úvahy a postřehy žáci zaznamenali do tabulek a přehledů, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii.