Školní psycholog v hodinách občanské výchovy

24.03.2016 19:00

V hodinách občanské výchovy i výchovy ke zdraví se žáci pravidelně setkávají se svými vyučujícími, dále bývá výuka doplňována různými přednáškami a  besedami. Některé okruhy učiva pak bývají přednášeny školním psychologem panem Dušanem Dobešem.

Pro letošní školní rok si pan psycholog pro své žáky připravil tato témata:

6. ročník - Náš region

7. ročník: Jak se správně učit

8. ročník: Sexuální obtěžování

9. ročník: Protiprávní jednání, trestní postižitelnost.