Přátelstvá a láska

24.03.2014 17:21

ACET – Přatelství a láska

 

Lektor: Slavoj Raszka

 

Zajímavosti: Zaujal mě výklad lektora Slavoje Raszky a jeho všestranný přehled o „puberťácích“.  Z přednášky byly znát veliké zkušenosti lektora.

Na druhou stranu byla přednáška  podle mě zbytečně dlouhá, určitě by stačila i 1hodina. Já i mí kamarádi jsme se po 1,5 hodině už strašně nudili.

Dozvěděl jsem se spoustu různých věcí o holkách, co je zajímá a co zase naopak ne.

Tyto přednášky jsou  pro mě celkem zajímavé.

ACET:

- ACET je mezinárodní křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže.

- ACET spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Pracuje s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky, jak zabránit šíření HIV/AIDS.

Ředitelem této organizace je Mgr.František Krampot

Zapsal Marek Sikora (8. A)