Pomozte dětem – AKCE KUŘE

13.04.2014 19:37

Pomozte dětem – AKCE KUŘE

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá NROS společně s Českou televizí. Přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Sbírkové konto Pomozte dětem je otevřeno celoročně pro individuální a firemní dary i pro výtěžky sbírkových a benefičních akcí. NROS ve veřejném výběrovém řízení každoročně rozděluje vybrané peníze do všech regionů na podporu projektů nestátních neziskových organizací.

Ve dnech 14. 4. – 18. 4. 2014 proběhne AKCE KUŘE i na naší škole. V průběhu úterý i středy navštíví všechny třídy žáci s pokladničkami, do kterých můžete vložit své příspěvky.

Všem žákům, vyučujícím i zaměstnancům školy za peněžní dary děkujeme!

Více informací najdete na nástěnce školního parlamentu v 1. poschodí i na webových stránkách: https://www.pomoztedetem.cz/