Komunikace - neverbální komunikace

19.01.2014 18:58

Pro žáky 8. ročníků VKZ

V nejbližší době se začneme v hodinách zabývat komunikací, jejími složkami a pravidly.

Některé informace si můžete přečíst již nyní:

Neverbální komunikace

Je vývojově starší způsob komunikace a funguje automaticky. Hůře se ovládá vůlí, snadno tedy může prozradit opravdový pocit či záměr. S neverbální komunikací se těžko manipuluje, ale zprostředkovává nám asi 90 % informací emočních stavů.

Neverbální komunikaci tvoří:

  1. zrakový kontakt – vzájemné pohledy, druh pohledu, uhýbání
  2. mimika – pohyby očí, úst a tváře
  3. kinetika – celkové pohyby těla, chůze
  4. gestika – hlavně pohyby rukou
  5. haptika – doteky, podání ruky, objetí
  6. proxemika – vzdálenost od druhých, její změny
  7. teritorialita – pohyb v prostoru, jeho obsazení
  8. posturologie – pohyby těla, držení rukou, poloha nohou
  9. paralingvistika – zbarvení hlasu, rychlost a plynulost řeči

Při upřímné komunikaci dochází ke shodě verbální a neverbální složky.