Funkční rodina

25.11.2013 19:24

Rodinné prostředí má na rozvoj dítěte zcela zásadní vliv. Dokonce tak velký, že do prvních tří let věku dítěte utváří jeho budoucí vztah k lidem, schopnost milovat a podobně. Malé dítě nedokáže ještě spoustu věcí zhodnotit a přejímá naprosto přirozeně způsoby chování od rodičů nebo starších sourozenců. Na dítě působí přiklady, které kolem sebe vidí, a to přiklady dobré i špatné.

Je-li dítě rodiči chváleno, naučí se chválit a povzbuzovat.

Dítě, které je káráno, se naučí kritizovat.

Jak vidí funkční a nefunkčí rodinu žáci šestých ročníků si můžete prohlédnout ve fotogalerii.