Facebookový profil naší školy

16.02.2019 21:12

Podrobnosti k předmětům občanská výchova, výchova ke zdraví a mnoho dalšího najdete na:

https://www.facebook.com/zsjablunkov/