ACET ČR

25.02.2011 15:54

ACET je občanské sdružení, které bylo zloženo v roce 1993. Pracuje ve 23 zemích světa a pomáhá obyvtelům ČR i jiných zemí tím, že hledá cesty, jak zabránit šíření HIV/AIDS. Spolupracuje s dalšími organizacemi, které se touto problematikou zabývají. Dále se zaměřuje na prevenci patologických jevů v oblasti rizikového chování mládeže. Jedná se o šikanu, kyberšikanu, zneužívání, pornografii a partnerské vztahy mezi mladými lidmi.

www.acet.cz

Více informací najdete na:

https://www.cbnovagenerace.cz/Best